جستجوی سریع         

9atricia / مرد - 30 سن / Austria

Note pour ce profil:

Votre vote:
         
Total: 0 (0 votes)

- ارائه: love is good

- منافع: love is good

کوتاه: 9atricia

سن: 30

نوع: مرد

نشانی: New York, Austria, Austria

تحصیلات: سطح دبیرستان

اشتغال: love is good

وضعیت: تنها

قطع كردن: (160cm)

رنگ مو: قهوه ای روشن

رنگ چشم: مشکی

نوع بدن: ورزشی

دین: یهودی

سیگار کشیدن: سیگاری قهار

شراب بنوش: به ندرت

بچه داشتن: نه

کودکان خواستن: آره

9atricia, پژوهش

love is good

به دنبال: مرد, از 25 به 75

هدف: دوستی

تحصیلات: سطح دبیرستان

وضعیت: تنها

قطع كردن: از (140cm) به (160cm)

نوع بدن: ورزشی

دین: یهودی

سیگار کشیدن: غیرسیگاری

شراب بنوش: به ندرت

 

 

        اشتراک:  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+

   


نمایه های مشابه

Claudia20 (31 سن)
Hamburg, Austria, Austria