جستجوی سریع         

Caroline / زنان - 27 سن / New Caledonia

Note pour ce profil:

Votre vote:
         
Total: 2 (1 votes)

- ارائه: I am very in need of my life and find a true love

- منافع: I like to play games

کوتاه: Caroline

سن: 27

نوع: زنان

نشانی: Caledonia, New Caledonia

تحصیلات: بدون مدرک

اشتغال:

وضعیت: تنها

قطع كردن: (170cm)

رنگ مو: مشکی

رنگ چشم: مشکی

نوع بدن: میانگین

دین: مسلمان

سیگار کشیدن: غیرسیگاری

شراب بنوش: هرگز

بچه داشتن: آره

کودکان خواستن: آره

Caroline, پژوهش

I need a very good person

به دنبال: , از 27 به 75

هدف: عروسی

تحصیلات: من آن را برای خودم نگه می دارم

وضعیت: Any

قطع كردن: از (154cm) به (190cm)

نوع بدن: من آن را برای خودم نگه می دارم

دین: من آن را برای خودم نگه می دارم

سیگار کشیدن: من آن را برای خودم نگه می دارم

شراب بنوش: من آن را برای خودم نگه می دارم

 

 

        اشتراک:  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+

 


نمایه های مشابه

No similar profile !