جستجوی سریع         

musa mohammed / مرد - 34 سن / United Kingdom

Note pour ce profil:

Votre vote:
         
Total: 0 (0 votes)

- ارائه: i am honest and sincere man

- منافع: looking for a woman to call my wife

کوتاه: musa mohammed

سن: 34

نوع: مرد

نشانی: mobile, London, United Kingdom

تحصیلات: بدون مدرک

اشتغال: cooking,

وضعیت: تنها

قطع كردن: (170cm)

رنگ مو: مشکی

رنگ چشم: مشکی

نوع بدن: میانگین

دین: مسلمان

سیگار کشیدن: غیرسیگاری

شراب بنوش: هرگز

بچه داشتن: نه

کودکان خواستن: آره

musa mohammed, پژوهش

honest and faithful wife

به دنبال: , از 75 به 34

هدف: عروسی

تحصیلات: Bac + 2 تا Bac + 4

وضعیت: Any

قطع كردن: از (147cm) به (190cm)

نوع بدن: ورزشی

دین: مسلمان

سیگار کشیدن: غیرسیگاری

شراب بنوش: خیلی اوقات

 

 

        اشتراک:  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+

  


نمایه های مشابه

No similar profile !